Vỏ Bông Tai Kim Cương

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102668
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Bạn đang xem: Vỏ bông tai kim cương

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102669
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1283
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0348
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 Center Diamond 4.5mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0526
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 RD Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0656
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 RD Setting Stone 5.0MM cts
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0836
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong

Xem thêm: Nghe Đắc Nhân Tâm Mp3 - Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie)

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1347
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 186
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1359
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0692
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: H?t Xoàn
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2256A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 92
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2258A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2260A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2261A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 1.20
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0513
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Bezel

Tới: * !! *
Nếu gửi nhiều email phải ngăn cách bằng dấu phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
Email của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi sẽ nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Hưng Phát USA Gửi cho tôi một bản sao chép của email này.