VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Phạm vi Vùng Thủ đô Thành Phố Hà Nội tất cả toàn bộ nhóc giới của Thủ đô TP Hà Nội với 09 tỉnh bao phủ là Vĩnh Phúc, Tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Tbọn họ, Thái Ngulặng và Bắc Giang

Tính chất thi công vùng Hà Nội Thủ Đô Hà Nội

Là vùng bao gồm môi trường thiên nhiên sinh sống với môi trường thiên nhiên cảnh quan đa dạng chủng loại, giàu tính văn hóa truyền thống – xã hội, có đậm phiên bản dung nhan dân tộc bản địa với Xu thế cách tân và phát triển tiến bộ.Là vùng làm mối triệu tập hệ thống giao thông cùng hạ tầng nghệ thuật quốc gia; bao gồm vị trí hiểm yếu về bình an quốc chống.
*
*
*
*
*

Bản trang bị áp dụng khu đất vùng TP.. hà Nội Hà Nội