Vùng thủ đô hà nội

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 09 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang

Tính chất xây dựng vùng thủ đô Hà Nội

Là vùng có môi trường sống và môi trường cảnh quan phong phú, giàu tính văn hóa – xã hội, mang đậm bản sắc dân tộc với xu hướng phát triển hiện đại.Là vùng đầu mối tập trung hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật quốc gia; có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng.
*
*
*
*
*

Bản đồ sử dụng đất vùng thủ đô Hà Nội