Xin số liệu môn kinh tế lượng

Trong giỏ hàng hóa của người sử dụng, thực phẩm luôn luôn chỉ chiếm tỉ trọng bự. Lượng cầu thực phđộ ẩm của chúng ta vì thế không chỉ là côn trùng quan tâm của rất nhiều chủ thể sản xuất-cung ứng thực phẩm, mà còn là một mọt quan tâm của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và các nhà kinh tế. Các đơn vị tởm Mỹ tế sau khoản thời gian giành được rất nhiều số liệu những thống kê về lượng cầu giết thịt gà - một một số loại thực phẩm được mếm mộ nghỉ ngơi Mỹ - vào 2 những năm 60-70 sẽ đề ra vấn đề: Những nhân tố làm sao tác động mang lại lượng cầu của giết gà?

Trong đề tài này, mang thiết rằng lượng cầu của thịt con gà nhờ vào vào 2 nhân tố: các khoản thu nhập trung bình của người sử dụng với giá chỉ của làm thịt kê. Theo kim chỉ nan kinh tế, giết thịt kê là sản phẩm & hàng hóa thông thường, do đó cầu làm thịt con gà vẫn theo đúng điều khoản cầu.

Bạn đang xem: Xin số liệu môn kinh tế lượng

Xem thêm: Luật 5 Cú Đấm - Cười Chút Chơi

Từ quy mô được xuất bản trong đề tài, ta rất có thể một lần tiếp nữa xác minh sự chính xác cùa kim chỉ nan vẻ ngoài cầu, cũng như gồm một hình dung cơ bạn dạng duy nhất về cầu làm thịt gà của khách hàng Mỹ trong 2 những năm 60-70.


NỘI DUNG

1. Mô tả số liệu

Cầu giết mổ gà ở Mỹ từ thời điểm năm 1960 - 1980:

*

Trong đó:

Y: lượng tiêu thụ giết thịt gà/tín đồ (đối kháng vị: pao);

X2: các khoản thu nhập khả dụng/ fan (đv: đôla);

X3: giá chỉ bán lẻ làm thịt gà;

Các đối chọi giá chỉ X2,X3 đều phải sở hữu đơn vị là cent/ pao với mọi là giá chỉ thực tiễn, tức là giá chỉ hiện giờ phân tách đến chỉ số giá chỉ tiêu dùng của lương thực theo cùng nơi bắt đầu thời hạn.

Giả sử ta gồm mô hình: Y = β1 + β2X2 + β3X3 (1)

Hồi quy quy mô (1) bằng Eview ta nhận được kết quả sau: Bảng 1: Hồi quy mô hình Y = β1 + β2X2 + β3X3

*

Từ kết quả ước tính trên ta thu được:

(PRF): E(Y/X2, X3) = β1 + β2X2 + β3X3 (SRF): Y = 35.03203 + 0.017968X2 - 0.279720X3

2. Phân tích kết quả hồi quy

Ý nghĩa kinh tế của những thông số hồi quy

Ta thấy: β1 = 35.03203 > 0 mang đến ta biết thu nhập cá nhân bình quân/đầu fan và giá chỉ nhỏ lẻ giết mổ con kê không thay đổi thì lượng cầu giết mổ con gà là 35.03203 đơn vị.

β2 = 0.017968 >0

Do Lúc thu nhập bình quân/đầu fan tăng, chi tiêu và sử dụng tăng. Do đó β2 bao gồm ý nghĩa tài chính. β2 = 0.017968 cho ta thấy: lúc giá chỉ bán lẻ làm thịt kê ko đổi, thu nhập cá nhân bình quân/đầu người tăng 1 đơn vị chức năng đang làm lượng cầu giết thịt con gà tăng 0.017968 đối kháng vị


β3 = 0.27972 3 = 0.27972 mang đến ta biết lúc các yếu tố khác ko đổi, giá giết mổ kê tăng 1 đơn vị chức năng vẫn làm cho lượng cầu thịt kê giảm 0.0.27972 đơn vị